Сайтът е в процес на обновяване!

Съобщение за публикуван проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №7 за условията и реда за управление и разпореждане с общинския жилищен фонд / последна актуализация с Решение №1228/27.03.19г.

Файлове:

съобщение наредба 7.pdf съобщение наредба 7.pdf