Сайтът е в процес на обновяване!

Съобщение за публикуван Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Свиленград, приета с Р-е №1040/14.12.2018г. , посл. изм. с Р-е №57/28.01.20г

Файлове:

съобщение наредба 10.docx съобщение наредба 10.docx