Сайтът е в процес на обновяване!

Съобщение за публикуван проект на Наредба за изменение и допълнение НАРЕДБА №2 ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО /ПОСЛЕДНА АКТУАЛИЗАЦИЯ С РЕШЕНИЕ №1224/31.07.19г.

Файлове:

съобщение наредба 2.pdf съобщение наредба 2.pdf