Сайтът е в процес на обновяване!

Съобщение за публикуван Проект на Правилник за изменение на правилника за реда и условията за отпускане на финансова помощ за новородено или осиновено дете на територията на община Свиленград

Файлове:

Съобщение за публикуван проект за изменение на правилник.pdf Съобщение за публикуван проект за изменение на правилник.pdf