Сайтът е в процес на обновяване!

Съобщение за публикуван проект на Решение нa ОбС-Свиленград за приемане на план-смета за Дейност "Чистота" за 2021г., ведно с мотиви към същата

Файлове:

Съобщение План-сметка.jpg Съобщение План-сметка.jpg