Сайтът е в процес на обновяване!

Съобщение за публикуван проект на решение за определяне на автогара за начална и крайна спирка за автобусни линии по маршрутите на движение на автобуси, обслужващи автобусни линии по маршрутни разписания от републиканска, областна и общинска транспортна

Файлове:

Untitled 1.pdf Untitled 1.pdf