Сайтът е в процес на обновяване!

Съобщение за публикуван проект, в едно с мотиви към същия, за отмяна на Наредба №9 на Общински съвет Свиленград и приемане на нова такава наредба

Файлове:

съобщение.docx съобщение.docx