Сайтът е в процес на обновяване!

Съобщение за публикуван проект за изменение и допълнение на Наредба №6 за преместваемите обекти и рекламните елементи на територията на община Свиленград

Файлове:

S-e Nar 6.pdf S-e Nar 6.pdf