Сайтът е в процес на обновяване!

Съобщение за публикуван проект за Наредба за изменение на Наредба № 10 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Свиленград.

Файлове:

съобщение.pdf съобщение.pdf