Сайтът е в процес на обновяване!

Съобщение за публикуван проект за приемане на Наредба за управление на горските територии-собственост на Община Свиленград

Файлове:

suobshtenie Naredbа gori.docx suobshtenie Naredbа gori.docx