Сайтът е в процес на обновяване!

Съобщение за публикувана докладна записка с №339 23.09.20 г. относно:Приемане на решение на ОбС Свиленград,мандат 2019-2023 за провеждане на местен референдум в общ. Свиленград свързан с проект на решение за определяне на автогара за начална и крайна спи

Файлове:

vdz-339.pdf vdz-339.pdf