Сайтът е в процес на обновяване!

Съобщение за публикувана Заповед за зоните за сметосъбиране на територията на община Свиленград

 

Във връзка с проведено производство по издаване на общ административен акт – Заповед за обявяване на границите на районите и вида на предлаганите от Община Свиленград услуги по чл. 62 от Закона за местните данъци и такси за 2022 г. и на основание чл. 72, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс, Община Свиленград съобщава на всички заинтересовани лица съдържанието на издадения общ административен акт – Заповед № 1745/26.10.2021 г. на Кмет на Община Свиленград.

Заповедта е публикувана на сайта на общината в раздел Дейности, подраздел Екология.