Съобщение за тестване на системата за предупреждение на населението BG-ALERT

МВР съобщава, че на 23 ноември на територията на област Хасково ще бъде тествана системата за клетъчно излъчване и разпространение на съобщения за предупреждение на населението BG-ALERT.

На 29 ноември ще бъде проведен национален тест в цялата страна.

В продължение на половин час от 12:00 до 12:30 ч. ще бъде излъчвано съобщение, съдържащо текст на български и английски език. Ще бъде разпространявано чрез мрежите на мобилните оператори. Получаването на съобщението на мобилното устройство се очаква да бъде еднократно и съпроводено от специфичен звук и вибрация, дори при активиран безшумен/тих режим.

Съобщението е с определен надпис в зависимост от версията на операционната система на устройството, а звукът - специфичен, по стандарт, така че да привлече вниманието предвид важността на тези съобщения. В реална ситуация текстовете на съобщенията ще показват нивото на опасност, в какво се изразява тя, ще съдържат също и линк за достъп до страницата www.bg-alert.bg, така че гражданите да получат допълнителна информация.

BG-ALERT е нова система, допълваща възможностите на съществуващата Национална система за ранно предупреждение и оповестяване, която ще дава възможност на компетентните държавни органи да разпространяват предупредителни съобщения до населението, в случай че разполагат с достоверни данни и информация за предстоящи или случващи се бедствия или извънредни ситуации на определена територия.

https://www.livechatalternative.com/