СЪОБЩЕНИЕ ЗА УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ

      Временната комисия по чл.68, ал.1 от  Закона за съдебната власт във вр. с чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА  за изготвяне на предложения за съдебни заседатели за Районен съд – Свиленград, при  ОбС - Свиленград, определена  с  Решение  № 1317/28.06.2023г., в изпълнение на т.2 от Решение № 180 от 28.03.2024г. на Общински съвет – Свиленград, удължава срокът за подаване на документи на кандидатите за съдебни заседатели до 29.04.2024г. /понеделник/ включително.

       С условията и нужните документи за кандидатстване може да се запознаете в деловодството на  Общински съвет – Свиленград - ет.2, стая 320 в сградата на Общинска администрация – Свиленград, както и на посочения по-долу линк:   
       https://www.svilengrad.bg/bg/saobshteniya/obyavlenie-za-otkrivane-na-protsedura-za-opredelyane-na-sadebni-zasedateli-za-rayonen-sad-svilengrad-za-mandat-2024-2028-godina
 

Файлове:

02_04_2024 съобщение удължаване на срока сайта.docx 02_04_2024 съобщение удължаване на срока сайта.docx

https://www.livechatalternative.com/