Съобщение за желаещите да закупят дърва за огрев

Община Свиленград съобщава на всички заинтересовани лица, желаещи да закупят дърва за огрев за отоплителния сезон 2024/2025 г., че могат да подадат заявление за закупуване в срок до 31 март 2024 г. в Центъра за административно обслужване на гражданите, находящ се на първия етаж в сградата на ОбА-Свиленград.

Заявлението за закупуване е обявено на сайта на Община Свиленград в Раздел „Общинска собственост”- „Горски територии-обявления” и също така е прикачено към съобщението за изтегляне.

Жителите по населени места на територията на общината могат да подадат заявление по образец и при кметовете на съответните кметства.

Файлове:

zayavlenie-za-darva2024.docx zayavlenie-za-darva2024.docx

https://www.livechatalternative.com/