Съобщение за желаещите да закупят дърва за огрев за отоплителен сезон 2023/2024 г.

Община Свиленград съобщава на всички заинтересовани лица, които желаят да закупят дърва за огрев за отоплителния сезон 2023/2024 г., че следва да подадат заявление за закупуване по образец в срок до 31 март 2023 г., което могат да получат от „Център за административно обслужване на гражданите”, находящ се на първия етаж в сградата на ОбА-Свиленград. Заявлението за закупуване е обявено на сайта на Община Свиленград в Раздел „Общинска собственост”- „Горски територии-обявления” и е приложено за изтегляне към съобщението.

Жителите по населени места на територията на общината могат да подадат заявление по бразец при кметовете на съответните кметства.

Файлове:

https://www.livechatalternative.com/