Сертифициран компост за обогатяване на почвата предлага „Бурденис Компост”

 

Компост за наторяване и подобряване на почвата  в насипно състояние предлага общинско дружество „Бурденис Компост” ЕООД, гр. Свиленград. Компостът е сертифициран от акредитирана лаборатория.

Могат да го закупят всички, които желаят да обогатят почвата в стопанствата и градините си – земеделски производители и фирми, частни лица, за лични стопанства, зеленчукови и овощни градини, цветни градини и зелени площи и др.

„Бурденис Компост” се намира в местност Деветте чуки, вляво след разклона за село Сива река.

За контакти и повече информация: тел. 0886000734.

https://www.livechatalternative.com/