Сайтът е в процес на обновяване!

Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до втори етап на конкурсната процедура за длъжността Главен експерт "счетоводно информационно обслужване"

  1. Допуска до интервю:

СТАНИМИРА ДИМИТРОВА с резултат от  теста: 30 точки и оценка 5.00

което ще се проведе на 24.08.2020г. от 13.30 часа в ст.320 /втори етаж/ в сградата на Общинска администрация – Свиленград.

  1. Не допуска до интервю:

 ЖИВКО ИЛИЕВ- не се явил на първия етап от конкурсната процедура- решаване на тест