Сайтът е в процес на обновяване!

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността ДИРЕКТОР на Детска градина „Радост”

СПИСЪК

на допуснатите и недопуснатите кандидати

за длъжността ДИРЕКТОР на Детска градина „Радост” - Община Свиленград

Комисия, назначена със Заповед № 1199/06.08.2021 г. на Кмета на Община Свиленград, реши:

Допуска до конкурс следните кандидати:

Благовеста Иванова Кръстева - Димитрова

Тодорка Чанкова Хърсева

Няма недопуснати до конкурс кандидати.

Писменият изпит-тест ще се проведе от 09.00 часа на 12.11.2021 г. в Център по проблеми на детската личност на първи етаж в сградата на Общинска администрация Свиленград.

 

МАРИЯН ДЕРВЕНКОВ /П/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО ДОПУСКАНЕ