Сайтът е в процес на обновяване!

Списък на допуснатите кандидати до втори етап на конкурсната процедура за длъжността Старши експерт "Земеделска, горска и водна собственост"

  1. Допуска до интервю:

МАРИАНА ХРИСТВА с резултат от  теста: 28 точки и оценка 4.80

което ще се проведе на 25.08.2020г. от 13.30 часа в ст.320 /втори етаж/ в сградата на Общинска администрация – Свиленград.