Списък на кандидатите за участие в конкурс за длъжността ДИРЕКТОР на Исторически музей гр. Свиленград

GerbSvilengradSv copyОбщинска администрация - Свиленград

бул. „България” №32, тел.: 0379 74 302, факс: 0379 74 371, e-mail: [email protected];

 

 

СПИСЪК

 

на кандидатите за участие в конкурс

за длъжността ДИРЕКТОР на Исторически музей гр. Свиленград

 

 

 

Допуснати до конкурс кандидати:

 

 

  1. ЕЛЕНА ДИМОВА-МАВРЕВА

     

 

Няма недопуснати до конкурс кандидати.

 

 

Допълнително ще бъде публикувана информация за датата, часът на започване и мястото за провеждане на конкурса.

 

 

 

 

МАРИЯН  ДЕРВЕНКОВ  /п/

Председател на комисията

по допускане до участие в конкурса

 

https://www.livechatalternative.com/