Списък за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНО ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ,  ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ”

На основание чл. 21, ал. 1

от НПКПМДСл

                                            

СПИСЪК

за допуснатите и недопуснатите кандидати

за длъжността ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ

в административно звено

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНО ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ,  ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ”

 

а) Допуска до конкурс следните кандидати:

1. СВЕТЛАНА  ПЕТЕВА-ПАНАЙОТОВА

 

Посоченият допуснат кандидат трябва да се яви на защита на писмената концепция на тема: „Визия, цели и приоритетни проекти за развитие, програмни и стратегически документи  на Община Свиленград“ на 15.04.2024г. от 13.30ч. в сградата на Общинска администрация- Свиленград, етаж 2 /втори/, зала №300.

Концепцията трябва да се представи до 12.04.2024г. в стая 322А

 

б) Не се допускат до конкурс следните кандидати:Няма недопуснати кандидати

 

Председател:

Светлана Динкова- Маргаритова /подпис/

 

Дата:27.03.2024г.

 

https://www.livechatalternative.com/