Сайтът е в процес на обновяване!

В периода 6-8 август 2021 г. Община Свиленград е домакин на информацонни и обучителни събития за подобряване услугите за лицата с деменция

 

                                     

                                       

На 6 август в гр. Свиленград Гражданско сдружение „Алцхаймер-България” съвместно с Фондация „Състрадание Алцхаймер България” и Община Свиленград като домакин, провеждат семинар по проект “Застъпническа кампания за предлагане, приемане и популяризиране на концепция за специализиран дневен център и други свързани услуги в общността за лица с Алцхаймер и други форми на деменция” (с подкрепата на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското Икономическо пространство 2014 – 2021).  Семинарът ще се проведе в Заседателната зала на Общинска администрация Свиленград от 15.00 часа. Ще участват представители на местната власт и организации, работещи в социалната и здравната сфера. Ще бъдат представени доклад с добри практики от Европа и Концепция за специализиран дневен център и други свързани услуги в общността за лица с Алцхаймер и други форми на деменция. Целта на  проекта и настоящия  семинар  е свързана с належащата нужда от приемането на ефективни социални политики за подкрепа на семействата на лица с деменция в страната.

На 7 и 8 август с любезното съдействие на община Свиленград Гражданско сдружение „Алцхаймер-България” стартира семинари за немедицински специалисти. Инициативата е в сътрудничество с Американския университет в България и по-специално с проф. Феликс Диаз, професор по психология в Американския университет в България. Той има богат опит в разработването на системи за оценка на комуникация и адаптиране на мрежи за подкрепа и повишаване качеството на живот на хората с увреждания. Тези семинари ще се състоят от въведение в различни съвременни системи за интервенция с цел подпомагане на хората с деменция и техните семейства в ежедневието им. По-конкретно: (1) въвеждане на грижа, ориентирана към хората; (2) разбиране на ежедневната комуникация в контекста за подпомагане на ежедневния разговор у дома; (3) работа със спомени и техники за разказване на истории и (4) техники за ориентиране към реалността.

Обученията се осъществяват с финансовата подкрепа на Open Society University Network.