Сайтът е в процес на обновяване!

Във връзка с въведените в страната противоепидемични мерки, свързани с предотвратяване на разпространението на COVID-19, със заповед на кмета на общината арх. Анастас Карчев се отменя провеждането на традиционния есенен панаир в Свиленград

 

 

 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД

ЗАПОВЕД

 

1300 / 25.08.2021

 

На основание чл. 44,ал. 2 от ЗМСМА, във вр. с  чл.33, ал. 1 от Наредба за търговската дейност на територията на Община Свиленград, във връзка с въведените в страната противоепидемични мерки, свързани с предотвратяване на разпространението на COVID19 в Република България.

 

НАРЕЖДАМ:

  1. Отменям Заповед №1222 от 11.08.2021г. на Кмета на Община Свиленград, относно провеждането на традиционния есенен панаир в гр.Свиленград за периода 20.09.2021г. до 26.09.2021г.
  2. Забранявам провеждането на традиционния есенен панаир в гр.Свиленград през 2021 г.

 

Заповедта да се сведе до заинтересованите лица и институции за  сведение и изпълнение.

Заповедта подлежи на обжалване от заинтересованите лица по реда на АПК.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Живко Великов – Директор дирекция „МДТТД“.

 

 

 

 

 

                                                                                                                                  арх. Анастас Карчев

                                                                                                                Кмет на Община Свиленград