Във връзка със строително-ремонтни дейности се забранява достъпът до спортен комплекс "Колодрума"

Във връзка с откриване на строителна площадка и стартиране на строително-ремонтни дейности на обект: „Прилагане на мерки за енергийна ефективност на сграда (зали и съблекални) и помещения, част от градски спортен комплекс, гр. Свиленград“ – Етап I и Етап II“ , се забранява достъпът на стадион „Колодрума“ и прилежащите помещения и трибуни на граждани и спортуващи, посетители и майки с деца с оглед опазване живота и здравето на хората. Забраната важи до приключване на строителните дейности през месец септември.

https://www.livechatalternative.com/