Временни противоепидемични мерки са въведени със заповед на директора на РЗИ - Хасково от 1 до 5 февруари

Временни противоепидемични мерки са въведени със заповед на директора на РЗИ - Хасково на територията на област Хасково срещу разпространението на грип и ОРЗ, считано от 01.02.2024 г. до 05.02.2024 г. включително, както следва:

Преустановяват се плановите консултации на здравите бременни жени и деца.

Преустановяват се всички профилактични прегледи, задължителни имунизации и реимунизации, които се извършват от общопрактикуващите лекари.

Преустановяват се свижданията в лечебните заведения за болнична помощ и в специализираните институции за предоставяне на социални услуги и такива за социални услуги от резидентен тип за деца и възрастни.

Провеждане на стриктен ежедневен сутрешен филтър в детските заведения и училищата, за недопускане на деца и ученици с клинични симптоми на грип и ОРЗ, като откритите болни деца да се връщат по домовете им.

Да не се допускат до работа заболели лица от персонала на детските заведения. Засилена текуща дезинфекция на повърхности, често проветряване на помещенията.

Временните противоепидемични мерки, определени с настоящата заповед, ще бъдат променени след оценка на развитието на епидемичната ситуация на територията на област Хасково.

https://www.livechatalternative.com/