Втора обява за набиране на проектни предложения за финансово подпомагане на младежки дейности в общината

КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ ПО ВЪПРОСИТЕ НА МЛАДЕЖТА

В ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД

на основание чл. 5, ал. 1 от Правилника за условията и реда за финансово подпомагане на младежки дейности в Община Свиленград

ОБЯВЯВА

стартиране на ВТОРА процедура за набиране на проектни предложения

Предложенията следва да бъдат изготвени съгласно изискванията на Правилника за условията и реда за финансово подпомагане на младежки дейности в Община Свиленград.

Проектите се подават в Консултативния съвет по въпросите на младежта в Община Свиленград в Дирекция „Хуманитарни дейности” по утвърдените формуляри и съпътстващи документи, запечатани в плик, на адрес: гр.Свиленград, 6500, бул. България № 32, ет. 2, стая 318, по куриер или по пощата на същия адрес. Проектите могат да бъдат подадени на място и в Центъра за информационно обслужване на гражданите в сградата на Общинска администрация Свиленград.

Проектни предложения ще се приемат до 17.00 часа на 24.06.2022 г. за проектни предложения, внесени на ръка. За проектни предложения, изпратени по поща, важи датата на пощенското клеймо.

Формулярите за кандидатстване, придружаващите документи, както и подробна информация, може да получите в приложените файлове или чрез електронна поща [email protected]

Файлове:

pravilnik-za-finansovo-podpomagane-na-mladezhki-deynosti.doc pravilnik-za-finansovo-podpomagane-na-mladezhki-deynosti.doc

pokana.doc pokana.doc

formulyar-za-kandidatstvane.doc formulyar-za-kandidatstvane.doc

pridruzhavashto_pismo.doc pridruzhavashto_pismo.doc

ukazaniya-za-izgotvyane-na-proekti.doc ukazaniya-za-izgotvyane-na-proekti.doc

prilozhenie-1_byudzhet.xls prilozhenie-1_byudzhet.xls

prilozhenie-2_deklaratsiya.doc prilozhenie-2_deklaratsiya.doc

prilozhenie-3_deklaratsiya.doc prilozhenie-3_deklaratsiya.doc

prilozhenie-4_deklaratsiya.doc prilozhenie-4_deklaratsiya.doc

prilozhenie-5_avtobiografiya.doc prilozhenie-5_avtobiografiya.doc

prilozhenie-6_okonchatelen-otchet.doc prilozhenie-6_okonchatelen-otchet.doc

ukazaniya-za-otchitane-na-proekti.doc ukazaniya-za-otchitane-na-proekti.doc

https://www.livechatalternative.com/