Сайтът е в процес на обновяване!

Заключителна пресконференция и церемония за официално откриване на обектите по проект „Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр.Свиленград, кв. „Простор”

 

 

На 19.10.2021г. Община Свиленград организира заключителна пресконференция и церемония за официално откриване на обектите по проект „Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Свиленград, кв. „Простор”,които ще се състоят както следва:

 

Заключителна пресконференция – 19 октомври 2021 г. (вторник) от 13:00 ч. в конферентната зала ет.1, Общинска администрация Свиленград, бул. „България” №32

 

Церемония за официално откриване на обектите – 19 октомври 2021 г. (вторник) от 14:00 ч. на адрес гр. Свиленград,  кв. "Простор", блок № 2.

 

Събитията ще се проведат при стриктно спазване на противоепидемичните мерки, въведени със заповед на МЗ.

 

Община Свиленград е  бенефициент по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP001-2.003-0007-C01, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.