Сайтът е в процес на обновяване!

Започна плащането на местните данъци и такси за 2021 г.

       Дирекция “Местни данъци и такси и търговска дейност“ към Общинска администрация - Свиленград уведомява гражданите и юридическите лица, че започна плащането на местните данъци и такси за 2021 г. Данък върху недвижимите имоти, такса за битови отпадъци и данък върху превозните средства се плащат на две равни вноски в следните срокове: до 30 юни и до 31 октомври на текущата година. На предплатилите до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 на сто.

Сроковете за заплащане на патентен данък са:

  1. за първото тримесечие – до 31 януари;
  2. за второто тримесечие – до 30 април;
  3. за третото тримесечие – до 31 юли;
  4. за четвъртото тримесечие – до 31 октомври.

За притежаване на куче собственикът заплаща годишна такса до 31 март.

 Задълженията могат да се платят на каса в Общинска администрация - Свиленград, пощенските станции на БП ЕАД, каси на Изипей АД, офиси на Пощенска банка, с банков превод или с мобилно приложение iCard.