Започна плащането на местните данъци и такси за 2023 г.

Дирекция “Местни данъци и такси и търговска дейност“ към Общинска администрация - Свиленград уведомява гражданите и юридическите лица, че започна плащането на местните данъци и такси за 2023 г. Данък върху недвижимите имоти, такса за битови отпадъци и данък върху превозните средства се плащат на две равни вноски в следните срокове: до 30 юни и до 31 октомври на текущата година. На предплатилите до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 на сто. Сроковете за заплащане на патентен данък са, както следва:

за първото тримесечие – до 31 януари;

за второто тримесечие – до 30 април;

за третото тримесечие – до 31 юли;

за четвъртото тримесечие – до 31 октомври.

За притежаване на куче собственикът заплаща годишна такса до 31 март.

Задълженията могат да се платят на каса в Общинска администрация - Свиленград, пощенските станции на БП ЕАД, каси на Изипей АД, мобилно приложение Айкарт, офиси на Пощенска банка или с банков превод.

https://www.livechatalternative.com/