Заповед №747/30.05.2022г. на Кмет на Община Свиленград

           С настоящото Община Свиленград оповестява Заповед № 747/30.05.2022г. на Кмет на Община Свиленград за връщане за ново обсъждане на  Решение №925 от 25.05.2022г. на Общински съвет-Свиленград, прието по протокол 44 от 25.05.2022г. (т.18 от дневния ред по 44 Редовно заседание на Общински съвет-Свиленград) като незаконосъобразно и нецелесъобразно.

Файлове:

Заповед 747 от 30_05_2022.pdf Заповед 747 от 30_05_2022.pdf

https://www.livechatalternative.com/