Сайтът е в процес на обновяване!

Заповед на кмета на община Свиленград относно провеждането на търгове, конкурси, процедури и други обществени мероприятия от Общинска администрация - Свиленград

 

Кметът на община Свиленград издаде заповед относно провеждането на търгове, конкурси, процедури и други обществени мероприятия от Общинска администрация - Свиленград. Разпоредбите са във връзка с усложнената епидемична обстановка и на база заповед на министъра на здравеопазването  РД-01-651/ 11.11.2020, публикувана на сайта на Министерството на здравеопазването: https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2020/11/11/zapoved_merki_izvanredna_epidemi4na_obstanovka_11_11_20.pdf

Заповедта на кмета е приложена като прикачен файл, както и заповедта на министъра.

 

Файлове:

Zapoved 1684.pdf Zapoved 1684.pdf

zapoved_merki_izvanredna_epidemi4na_obstanovka_11_11_20.pdf zapoved_merki_izvanredna_epidemi4na_obstanovka_11_11_20.pdf