Заповед на областния управител за забрана за извършване на лесотехнически и селскостопански дейности на територията на област Хасково

Файлове:

https://www.livechatalternative.com/