Доклад за удовлетвореността на потребителите на административни услуги в Общинска администрация - Свиленград през периода 01.01.2021 г. до 31.12.2021 г.

Файлове:

Доклад за удовлетвореността на потребителите на административни услуги в Общинска администрация - Свиленград през периода 01.01.2021 г. до 31.12.2021 г. Доклад за удовлетвореността на потребителите на административни услуги в Общинска администрация - Свиленград през периода 01.01.2021 г. до 31.12.2021 г.

https://www.livechatalternative.com/