Сайтът е в процес на обновяване!

Социални дейности

Общината разширява обхвата на услугата Патронажна грижа по проект по ОП „Развитие на човешките ресурси“, процедура „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3“

Община Свиленград изпълнява Договор за безвъзмездна финансова помощ /ДБФП/ BG05M9OP001-2.040-0068-C02, проект „Патронажна грижа в Община Свиленград“ – Компонент 2 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020”, като водещ бенефициент. Със стартиране на нова процедура „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3“ по Оперативна програма „Развитие на…

Заповед на кмета за разрешаване на посещения на градските паркове при стриктно спазване на противоепидемични мерки

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД   З А П О В Е Д № 551 Свиленград, 27.04.2020 г.   На основание чл. 44, ал. 2 и чл. 44, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.63, ал.4 и ал.5 от Закона за здравето, във връзка със Заповед РД-01-239/26.04.2020г. на Министъра на здравеопазването…

300 семейства са подпомогнати до момента в дарителската кампания за осигуряване на хранителни продукти на нуждаещи се

    300 семейства от Свиленград и селата на общината са подпомогнати до момента в дарителската кампания за набиране на хранителни продукти. Нуждаещи се семейства получиха пакети с разнообразни хранителни стоки и ваучери за храна. Хранителната банка е инициирана от кмета  арх. Анастас Карчев и подкрепена от много граждани и организации.…

Общинският оперативен щаб информира за мерките във връзка с установения случай на заболял от коронавирус на територията на общината

 Общинският оперативен щаб съобщава, че във връзка с обявения случай на заболял от COVID-19 на територията на община Свиленград е проведено епидемично проучване, при което е  установено, че кръгът на контактните лица се свежда до 4 човека. Те са доставяли храна, консумативи  и общували  със заболелия. На контактните лица са издадени  предписания за 14-дневна карантина.  Мъжът, който е на…

Съобщения

Обявление за прием на документи от кандидати за длъжността "Домашен помощник" по проект „Патронажна грижа в Община Свиленград”

Община Свиленград, в качеството си на конкретен бенефициент по проект „Патронажна грижа в Община Свиленград”, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020”, Процедура BG05M9OP001-2.40 ” Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания-Компонент 2” и в изпълнение на дейностите по Процедура BG05M9OP001-2.101  „Патронажна грижа за възрастни хора и…

Обява за желаещи да се включат в Националната програма "Предоставяне на грижи в домашна среда"

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ГРИЖИ В ДОМАШНА СРЕДА”   ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА 1.  Подобряване на качеството на живот на хора с от 80 до 89,99 на сто степен на трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане с определена чужда помощ, и хора над 65 г. възраст в невъзможност…

Обява за стартиране на процедура за прием на документи за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на двойки, семейства и лица с репродуктивни проблеми за 2020 година

КОМИСИЯ, назначена със Заповед № 44/13.01.2020 год. на Кмета на Община Свиленград, в изпълнение на изискването на чл. 6 от Правилник за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на двойки, семейства и лица с репродуктивни проблеми, приет с Решение №99/30.03.2016 год. на Общински съвет Свиленград, изменен и…

На 16.09.2019 г. НОИ-Хасково организира в Свиленград специализирани консултации за изчисляване на индивидуален коефициент за определяне на пенсия

Териториално поделение на НОИ-Хасково организира в Свиленград специализирани консултации. Екип от експерти по социално осигуряване ще подпомага гражданите при избора на по-благоприятна методика за изчисляване на индивидуален коефициент, необходим за определяне на размер на пенсия от трудова дейност. Необходимо е гражданите да представят документ за самоличност, документи за осигурителен стаж…