Сайтът е в процес на обновяване!

Социални дейности

С ново професионално кухненско оборудване разполага Домът за пълнолетни лица с психични разстройства в село Пъстрогор

С изцяло ново оборудване вече разполага кухнята на Дома за пълнолетни лица с психични разстройства в село Пъстрогор. Новата професионална техника струва 24 000 лева. Тя е закупена със  средства от бюджета на Дейност ”Социални услуги” към Община Свиленград. За качествена работа в кухнята са осигурени две електрически печки с шест котлона,…

Над 20 тона минерална вода дари партия ГЕРБ на общината

20 400 литра минерална вода дари на община Свиленград партия ГЕРБ. Днес дарението бе предоставено от областния координатор на ГЕРБ – Хасково Делян Добрев на кмета арх. Анастас Карчев. Водата е осигурена по инициатива на премиера и лидер на ГЕРБ Бойко Борисов в помощ на хората останали без водозахранване, след като…

Хигиенни препарати и предпазни средства дари на общината Гората.бг

150 литра течен сапун, 50 литра дезинфекциращ препарат на хлорна основа, 2 000 броя ръкавици и 75 броя маски дари на общината Гората.бг - гражданска организация към Фондация "77". Дарението ще бъде използвано за подсигуряване на превенцията и дезинфекцията от COVID-19 на общинските обекти. Гората.бг е инициатива, чиято основна цел е…

Общината разширява обхвата на услугата Патронажна грижа по проект по ОП „Развитие на човешките ресурси“, процедура „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3“

Община Свиленград изпълнява Договор за безвъзмездна финансова помощ /ДБФП/ BG05M9OP001-2.040-0068-C02, проект „Патронажна грижа в Община Свиленград“ – Компонент 2 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020”, като водещ бенефициент. Със стартиране на нова процедура „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3“ по Оперативна програма „Развитие на…

Съобщения

Общината удължава срока за прием на документи за подбор на потребители за "Почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги" и подбор и наемане на персонал за предоставяне на услугите по проект "Патронажна грижа в Община Свиленград"

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2014-2020 BG05M9OP001-2.040--0068-C02 „Патронажна грижа в Община Свиленград” Община Свиленград удължава до 31 юли 2020 г. срока за набиране на заявления на желаещите да ползват комплексната здравно-социална услуга, която включва предоставяне на медицинска грижа и социални услуги по домовете по проект "Осигуряване на патронажна…

Обява за прием на документи за подбор на потребители за "Почасови мобилни интегрирани здравно - социални услуги " в община Свиленград и подбор и наемане на персонал за предоставяне на услугите по проект "Патронажна грижа в Община Свиленград"

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2014-2020 BG05M9OP001-2.040--0068-C02 „Патронажна грижа в Община Свиленград Община Свиленград стартира обявяване на прием за набиране на заявления на желаещите да ползват комплексната здравно-социална услуга, която включва предоставяне на медицинска грижа и социални услуги по домовете по проект "Осигуряване на патронажна грижа за…

Съобщение на Териториално поделение НОИ – Хасково за преустановяване на ежемесечните посещения за обслужване на безработни лица

Териториално поделение НОИ – Хасково уведомява жителите на община Свиленград, че се преустановяват ежемесечните посещения на представител на ТП НОИ – Хасково за обслужване на безработни лица. Това се прави  във връзка с  промяната на разпоредбата на чл.54а, ал.3 от Кодекса за социално осигуряване, съгласно която паричното обезщетение за безработица…

Обявление за прием на документи от кандидати за длъжността "Домашен помощник" по проект „Патронажна грижа в Община Свиленград”

Община Свиленград, в качеството си на конкретен бенефициент по проект „Патронажна грижа в Община Свиленград”, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020”, Процедура BG05M9OP001-2.40 ” Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания-Компонент 2” и в изпълнение на дейностите по Процедура BG05M9OP001-2.101  „Патронажна грижа за възрастни хора и…