Спортен клуб по Пожароприложен спорт "Динамика"

Спортен клуб по Пожароприложен спорт

Наименование на клуба: Пожароприложен спорт „Динамика”- Свиленград

Вид дейност: Пожароприложен спорт

Дата на създаване: 04.08.2004 г.

Управителен съвет: Председател – Костадин Владимиров Караначев

Треньори:  Станимир Димитров Иванов, Антоанета Димитрова Колеманова и Димитър Господинов Гилев.

Възрастови групи: Брой на децата, които тренират: 11, разпределени в две възрастови групи. 

Постижения /успехи/: 5-ти турнир за Купа „Свиленград” 2018 г. – където заемат  първо място. В 19-тите  Републикански състезания  на младежките противопожарни отряди състезателите от клуба печелят трето  място. Клубът участва и в състезание за Купата на Далмация в Хърватска.  

Друга информация за клуба: Основни задачи на клуба са да допринася за популяризиране спортната и професионалната дейност на пожарникарите, повишаване противопожарната култура и възпитаване на умения у младите огнеборци.

Адрес на спортната база, която клубът провежда спортно-тренировъчна дейност: гр.Свиленград, стадион намиращ се в  кв.Гебран

Лице за контакти: Костадин Владимиров Караначев
Телефон за контакти: 0887 927 990 
ЕИК по БУЛСТАТ – 126558821
Email: [email protected]

https://www.livechatalternative.com/