Спортен клуб по Шахмат "Свиленград 2013"

Спортен клуб по Шахмат

Наименование на клуба: Спортен клуб по Шахмат – „Свиленград 2013”

Вид дейност: обучение и подготовка на деца за участие в състезания по шахмат

Дата на създаване: 2013 г.

Управителен съвет: Председател – Манол Янчев

Възрастови групи: Брой на децата, които тренират: 25, разпределени в пет възрастови групи.

Постижения /успехи/: През годините имат завоювани многобройни отличия.

Адрес на спортната база, в която клубът провежда занимания по шахмат: гр. Свиленград, ул. „Димитър Благоев” №7

 

Лице за контакти: Манол Янчев

Телефон за контакти: 0878300567

ЕИК по БУЛСТАТ-176581986

Email: [email protected]

 

https://www.livechatalternative.com/