Спортен клуб по тенис на маса "Граничар" - Свиленград

Спортен клуб по тенис на маса


Наименование на клуба: Спортен клуб по тенис на маса „Граничар”- Свиленград

Вид дейност: тенис на маса

Дата на създаване: Спортен клуб по тенис на маса „Граничар” – Свиленград е създаден през месец юли 2013 г. от 8 човека , които регистрират сдружение с нестопанска цел.

Управителен съвет: Председател – Светлин Александров Таушанов

Треньори: Димитър Янков Чокоров 

Възрастови групи: Брой на децата, които тренират: 42, разпределени в шест възрастови групи. 

Постижения /успехи/: От 2014 г. СКТМ „Граничар” е член на Българската федерация по тенис на маса и се състезава в Югоизточна „В1” група  при Мъжете. Участието на децата през 2018г. е  в местни , регионални и областни  ученически състезания, в които завоюват призови места. 

Друга информация за клуба: Основната цел и стремеж на всички в „Граничар” е популяризиране на играта,основно сред подрастващите,  създаване на нови приятелства между всички обичащи този спорт в България и чужбина.

Адрес на спортната база, която клубът провежда спортно-тренировъчна дейност: 
гр.Свиленград, ул.”Ненчо Христов” №1 - спортна зала „Свиленград”

Лице за контакти: Светлин Александров Таушанов
Телефон за контакти: 0888 944 734 
ЕИК по БУЛСТАТ – 176541778
Email: [email protected] и [email protected]
FACEBOOK страница: СКТМ „Граничар”- Свиленград

https://www.livechatalternative.com/