Изменение на Методика за определяне на начални базисни цени за отдаване под наем на общински нежилищни имоти и на общински жилища по реда на НУРУРОбЖФ./ изм. с Решение №244/29.07.20г. на ОбС - Свиленград

Файлове:

Методика за определяне на начални базисни цени-29_07_20г_.pdf Методика за определяне на начални базисни цени-29_07_20г_.pdf

https://www.livechatalternative.com/