КРАТКОСРОЧНА ПРОГРАМА НА ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ЗА НАСЪРЧАВАНЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ И БИОГОРИВА ЗА ПЕРИОДА 2021-2023 ГОДИНА

Файлове:

ОБЩИНА_СВИЛЕНГРАД_КРАТКОСРОЧНА_ПНИЕВЕИБ rev_2.pdf ОБЩИНА_СВИЛЕНГРАД_КРАТКОСРОЧНА_ПНИЕВЕИБ rev_2.pdf

https://www.livechatalternative.com/