Методика за определяне на начални базисни цени за отдаване под наем на общински нежилищни имоти и на общински жилища по реда на НУРУОбЖФ/изм. с Решение №244/29.07.20г. на ОбС - Свиленград

Файлове:

https://www.livechatalternative.com/