Методика за определяне на начални базисни цени за отдаване под наем на общински нежилищни имоти и на общински жилища по реда на НУРУОбЖФ/изм. с Решение №244/29.07.20г. на ОбС - Свиленград

Файлове:

Методика 27_07_2020.pdf Методика 27_07_2020.pdf

https://www.livechatalternative.com/