Общинска краткосрочна Програма за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници (ВЕИ) и биогорива на община Свиленград за периода 2018-2020 г.

Файлове:

Краткосрочна_програма 2015-2017_ВЕИ.pdf Краткосрочна_програма 2015-2017_ВЕИ.pdf

https://www.livechatalternative.com/