План за действие на общ. Свиленград в изпълнение на Стратегията на обл. Хасково за равенство, приобщаване и участие на ромите / 2021-2023/, приет с Решение №809/23.02.22г. на ОбС -Свиленград

Файлове:

https://www.livechatalternative.com/