Програма за овладяване на безстопанствени кучета на територията на общ. Свиленград за периода 2022-2027г. / нова, приета с Решение №785/26.01.22г.

Файлове:

https://www.livechatalternative.com/