ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КМЕТА НА ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД АРХ. АНАСТАС КАРЧЕВ ЗА МАНДАТ 2019 – 2023 Г.

Файлове:

ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КМЕТА НА ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД.pdf ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КМЕТА НА ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД.pdf

https://www.livechatalternative.com/