Публикуван за обществено обсъждане проект на План за устойчива градска мобилност (ПУГМ)

Файлове:

Проект на План за устойчива градска мобилност (ПУГМ) Проект на План за устойчива градска мобилност (ПУГМ)

https://www.livechatalternative.com/