Сайтът е в процес на обновяване!

Търгове и конкурси

Заповед 488/21.04.2020 г. на Кмета на Община Свиленград

Заповед №488/21.04.2020 г. на Кмета на Община Свиленград за отмяна на Заповед №411/30.03.2020 г. на Кмета на Община Свиленград за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот - ЧОС, находящ се в землището на с. Младиново, общ. Свиленград


Архив Архив на обявления за търгове и конкурси след 01.06.2012 г. Архив на обявления за търгове и конкурси до 30.05.2012 г.