Сайтът е в процес на обновяване!

Търгове и конкурси

Заповед 2/04.01.2021г. на Кмета на Община Свиленград

Заповед 2/04.01.2021г. на Кмета на Община Свиленград за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти-ЧОС, представляващи УПИ, находящи се в с.Момково, с.Сива река и с.Студена, общ.Свиленград


Архив Архив на обявления за търгове и конкурси след 01.06.2012 г. Архив на обявления за търгове и конкурси до 30.05.2012 г.