Сайтът е в процес на обновяване!

Търгове и конкурси

Заповед № 1723/24.11.2020г. на Кмета на Община Свиленград

Заповед № 1723/24.11.2020г. на Кмета на Община Свиленград за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти - ЧОС, находящи се в землище гр.Свиленград, землище с.Капитан Андреево и землище с.Левка, общ.Свиленград

Заповед 1610/03.11.2020г. на Кмета на Община Свиленград

Заповед № 1610/03.11.2020г. на Кмета на Община Свиленград за отдаване под наем на недвижими имоти-ПОС за стопанската 2020-2021г., представляващи земеделски имоти с НТП-пасища, находящи се на територията на Община Свиленград 

Заповед 1636/03.11.2020г. на Кмета на Община Свиленград

Заповед № 1636/03.11.2020г. на Кмета на Община Свиленград, ведно със Списък на обектите с описание на имотите за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти-общинска собственост, находящи се в гр.Свиленград


Архив Архив на обявления за търгове и конкурси след 01.06.2012 г. Архив на обявления за търгове и конкурси до 30.05.2012 г.