Приложение №1 за провеждане на повторен публичен търг с явно наддаване за отдаване под нaем, неразделна част Заповед №1106/26.08.2020г. на Кмета на община Свиленград

Файлове:

Prilojenie_1_za_povtoren_tyrg.pdf Prilojenie_1_za_povtoren_tyrg.pdf

https://www.livechatalternative.com/