Приложение №1 за повторен търг, неразделна част към Запопвед № 1155/02.08.2023г. на Зам.Кмета на община Свиленград

Файлове:

https://www.livechatalternative.com/