Приложение №1 за повторен търг, неразделна част към Заповед № 1166 от 04.08.2023г. на Зам.Кмета на община Свиленград

Файлове:

prilojenie_1_20230823 .pdf prilojenie_1_20230823 .pdf

https://www.livechatalternative.com/